NITHAN TUBE – แหล่งรวมนิทาน

แหล่งรวมนิทานดี ๆ นิทานแปลก ๆ นิทานไม่เหมือนใคร มีนิทานครบอยู่ที่นี่

นิทานอีสป เรื่อง ม้าเลือกนาย

นิทานอีสป เรื่อง ม้าเลือกนาย

ชาวสวนคนหนึ่งมีม้าตัวหนึ่ง เขาใช้งานมันหนักมากแต่ให้อาหารมันกินเพียงนิดเดียว มัาจึงอ้อนวอนขอให้พระผู้เป็นเจ้าช่วยส่งนายมาให้มันใหม่ แล้วม้าก็ได้นายใหม่สมใจนึก เพราะชาวสวยผู้นั้นขายมันให้คนทำหม้อไป

ม้าใจดีเป็นล้นพ้น แต่ปรากฎว่าคนทำหม้อยิ่งใช้งานมันหนักยิ่งกว่าชาวสวนเสียอีก มันจึงเริ่มคร่ำครวญถึงชะตากรรมของมันอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็อ้อนวอนขอให้พระผู้เป็นเจ้าส่งนายที่ดีกว่าเก่ามาให้มันอีก แล้วความปรารถนาของมันก็เป็นจริงเพราะคนทำหม้อขายมันให้กับคนฟอกหนัง

เมื่อม้าเห็นหนังม้าจำนวนมากมายที่ลานบ้านคนฟอกหนังก็คร่ำครวญอย่างขมขื่นว่า

ทำไมข้าจึงช่างเลือกนายเช่นนี้ ทำไมข้าจึงไม่อยู่กับนายคนก่อน ๆ ของข้า คราวนี้ข้าไม่ได้ถูกขายมาเพื่อใช้แรงงาน แต่ถูกขายมาเพื่อถูกฆ่าเอาหนัง