NITHAN TUBE – แหล่งรวมนิทาน

แหล่งรวมนิทานดี ๆ นิทานแปลก ๆ นิทานไม่เหมือนใคร มีนิทานครบอยู่ที่นี่

นิทานอีสป เรื่อง บทเรียนของม้า

นิทานอีสป เรื่อง บทเรียนของม้า

ชายคนหนึ่งมีม้าตัวหนึ่งและลาตัวหนึ่ง เมื่อใดก็ตามที่เขาเดินทาง เขามักปล่อยให้ม้าเดินไปตัวเปล่าและให้ลาบรรทุกสัมภาระหนักอึ้งเพียงตัวเดียว

วันหนึ่งลาเกิดรู้สึกไม่สบาย จึงขอร้องให้ม้าช่วยแบ่งสัมภาระบนหลังของมันไปแบกบ้าง

หากเจ้าช่วยแบ่งสัมภาระไปแบกบ้าง ลาพูด ในไม่ช้าข้าก็จะหายเป็นปรกติอีกครั้งหนึ่ง แต่หากเจ้าไม่ช่วยข้า สัมภาระหนักอึ้งนี้จะทำให้ข้าตายในไม่ช้า

แต่ม้ากลับบอกให้ลาก้มหน้าก้มตาแบกสัมภาระเหล่านั้นต่อไปทั้งยังขอให้ลาหยุดบ่นเสียที ลาจึงจำใจเดินแบกสัมภาระต่อไปเงียบ ๆ

แต่ในไม่ช้า ลาก็ไม่สามารถทนแบกน้ำหนักสัมภาระเหล่านั้นได้อีกต่อไป มันล้มลงขาดใจตายคาที่เหมือนกับที่มันทำนายชะตาตัวเองไว้ไม่มีผิด

ด้วยเหตุนี้ เจ้าของจึงย้ายสัมภาระบนหลังลามาใส่บนหลังม้าทั้งยังให้ม้าบรรทุกซากลาไปด้วย

นั่นคือสิ่งที่ข้าได้รับจากการมีจิตใจชั่วร้ายของข้า ม้าร้องคร่ำครวญ ข้าไม่ยอมช่วยลาแบกสัมภาระที่ข้าควรแบก แต่ขณะที่ข้ากลับต้องแบกสัมภาระทั้งหมด รวมทั้งแบกซากลาด้วย