นิทานอีสป เรื่อง จูปิเตอร์และมด

นิทานอีสป เรื่อง จูปิเตอร์และมด

เล่ากันว่าแต่เดิมนั้นมดดำรงชีวิตอยู่เหมือนมนุษย์ มดเป็นชาวนาคนหนึ่ง แต่เป็นชาวนาที่ไม่พอใจกับพืชผลที่ปลูกขึ้นมาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตน เขามองดูพืชผลของเพื่อนบ้านใกล้เคียงด้วยดวงตาที่เปี่ยมไปด้วยความริษยา และในที่สุดก็ขโมยพืชผลเหล่านั้นมาเก็บสะสมไว้เป็นของตัวเอง

ความโลภของชาวนาผู้นี้ทำให้พระมหาเทพจูปิเตอร์ทรงพระพิโรธยิ่งนัก พระองค์จึงทรงสาปให้เขากลายเป็นแมลงชนิดหนึ่งซึ่งมนุษย์เรียกว่ามด แม้จะกลายเป็นมดแล้วก็ตาม แต่นิสัยของชาวนาผู้โลภมากก็ยังคงเหมือนเดิม

ด้วยเหตุนี้ มดจึงชอบเข้าไปในไร่นาของผู้คนและขนข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ตลอดจนพืชอื่น ๆ มาเก็บสะสมไว้เป็นสมบัติของตน

Bookmark the permalink.

Comments are closed.