NITHAN TUBE – แหล่งรวมนิทาน

แหล่งรวมนิทานดี ๆ นิทานแปลก ๆ นิทานไม่เหมือนใคร มีนิทานครบอยู่ที่นี่

นิทานอีสป เรื่อง เหยี่ยวเลียนเสียงม้า

นิทานอีสป เรื่อง เหยี่ยวเลียนเสียงม้า

แต่แรกนั้นบรรดาเหยี่ยวขนาดเล็กชนิดหนึ่งมีเสียงร้องที่ดังชัดเจนและแจ่มใสเหมือนหงส์ทั้งหลาย แต่เมื่อเหยี่ยวเหล่านั้นได้ยินเสียงม้าร้อง ก็รู้สึกริษยาม้ายิ่งนัก จึงพยายามเลียนแบบเสียงร้องของม้าให้เหมือนมากที่สุด

เมื่อเหยี่ยวเหล่านี้พยายามฝึกฝนตัวเองเพื่อให้สามารถร้องอย่างม้าได้ ก็สูญเสียความสามารถในการร้องตามธรรมชาติของตนเองไป

ในที่สุดเหยี่ยวเหล่านี้ก็ไม่สามารถร้องอย่างม้าได้ ยิ่งกว่านั้นยังลืมการร้องตามธรรมชาติแบบเหยี่ยวของตนอีกด้วย