นิทานอีสป เรื่อง แม่ไก่กกไข่งูพิษ

นิทานอีสป เรื่อง แม่ไก่กกไข่งูพิษ

แม่ไก่ตัวหนึ่งพบไข่งูพิษหลายฟอง มันนำไข่งูเหล่านั้นไปกกอย่างทะนุถนอม แม่ไก่นั่งคร่อมไข่งูไว้เพื่อให้เกิดความอบอุ่น

นกนางแอ่นตัวหนึ่งซึ่งเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ร้องว่า เจ้าไก่โง่ เหตุใดเจ้าจึงมัวแต่ดูแลเอาใจใส่สัตว์ที่เมื่อโตขึ้นจะเอาเจ้าเป็นเหยื่อรายแรกของการกระทำที่ชั่วร้ายของมัน

Bookmark the permalink.

Comments are closed.