NITHAN TUBE – แหล่งรวมนิทาน

แหล่งรวมนิทานดี ๆ นิทานแปลก ๆ นิทานไม่เหมือนใคร มีนิทานครบอยู่ที่นี่

นิทานอีสป เรื่อง ลูกแกะและสุนัขป่า

นิทานอีสป เรื่อง ลูกแกะและสุนัขป่า

เมื่อรู้ตัวว่ากำลังถูกสุนัขป่าไล่ตามมา ลูกแกะก็รีบวิ่งไปซ่อนตัวอยู่ในที่ปลอดภัยในวัดแห่งหนึ่ง

สุนัขป่าร้องบอกลูกแกะว่าหากลูกแกะถูกพระในวัดนั้นจับตัวได้ พระจะต้องฆ่ามันอย่างแน่นอน

แต่ลูกแกะตอบว่า ปล่อยให้เป็นไปเช่นนั้นเถิด ข้าอยากถูกจับไปเป็นเครื่องบรวงสรวงในวัดนี้มากกว่าถูกเจ้าสวาปาม