NITHAN TUBE – แหล่งรวมนิทาน

แหล่งรวมนิทานดี ๆ นิทานแปลก ๆ นิทานไม่เหมือนใคร มีนิทานครบอยู่ที่นี่

นิทานอีสป เรื่อง หงส์และนกกระสา

นิทานอีสป เรื่อง หงส์และนกกระสา

นกกระสาตัวหนึ่งถามหงส์ซึ่งกำลังร้องเพลงขณะที่ใกล้จะสิ้นใจว่าเหตุใดจึงร้องเพลงผิดฤดูกาลอย่างมากเช่นนี้

ทำไมล่ะ หงส์ตอบ ในเมื่อขณะนี้ข้ากำลังเข้าสู่ภาวะที่ไม่ต้องตกอยู่ในห้วงอันตรายจากกับดัก ปืน หรือความหิวโหยอีกต่อไป แล้วเจ้าจะไม่ให้ข้ายินดีได้อย่างไรกัน