NITHAN TUBE – แหล่งรวมนิทาน

แหล่งรวมนิทานดี ๆ นิทานแปลก ๆ นิทานไม่เหมือนใคร มีนิทานครบอยู่ที่นี่

นิทานอีสป เรื่อง สุนัขป่าและนายพราน

นิทานอีสป เรื่อง สุนัขป่าและนายพราน

สุนัขป่าตัวหนึ่งขโมยกินแกะตัวหนึ่ง บรรดานายพรานจึงจับสุนัขป่าตัวนี้มาและเริ่มทุบตีมัน

สุนัขป่าร้องว่า เหตุใดท่านจึงทุบตีข้าอย่างไร้เหตุผลเช่นนี้ มันไม่ใช่ความผิดของข้าที่ข้ามีขนสีเทา พระผู้เป็นเจ้าทรงเนรมิตข้าให้เป็นเช่นนั้น

แต่นายพรานเหล่านั้นตอบว่า เราไม่ได้ทุบตีสุนัขป่าเพราะมันมีขนสีเทา แต่เพราะมันกินแกะของเราเข้าไปต่างหาก