นิทานคลาสสิกอมตะ เรื่อง จักรพรรดิเคราแดง

นิทานคลาสสิกอมตะ เรื่อง จักรพรรดิเคราแดง

หลายร้อยปีมาแล้ว ยังมีจักรพรรดิผู้ทรงอานุภาพองค์หนึ่งของเยอรมัน ทรงพระนามว่า เฟรเดอริก บาบารอสสา(เคราแดง) ที่ได้ทรงพระนามเช่นนั้น เพราะทรงมีเครายาวสีแดงในอังกฤษมีกษัตริย์อาร์เธอร์ เป็นที่ยกย่องเทิดทูนเพียงใด ในเยอรมันก็มีจักรพรรดิเฟรเดอริก บาบารอสสา เป็นที่ยกย่องเทิดทูนเพียงนั้นเช่นกัน

เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ บรรดาศัตรูที่เกรงกลัวพระองค์ต่างพากันดีใจ ส่วนไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินของพระองค์ ต่างเศร้าเสียใจอย่างใหญ่หลวง เพราะจงรักภักดีต่อพระองค์มาก พระองค์ตั้งใจไว้ว่าจะทรงคอยเวลาเมื่อประชาชนต้องการ แล้วสักวันหนึ่งพระองค์จักทรงกลับฟื้นคืนมาใหม่

เล่ากันว่า จักรพรรดิเฟรเดอริกสิ้นพระชนม์ขณะเดินทางไปทำสงครามครูเสดในดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ ระหว่างทางที่กองทัพกำลังข้ามแม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่ง ขณะนั้นจักรพรรดิไม่อาจอดทนคอยกองทัพของพระโอรสได้ จึงทรงกระโดดลงไปในแม่น้ำพร้อมข้าศึกและเครื่องเกราะเหล็กหนัก กระแสน้ำไหลเชี่ยวมาก จักรพรรดิผู้สูงด้วยพระชนมายุจึงถูกพัดพาไปไกล

บางคนก็เล่าว่า ระหว่างที่ทรงเดินทางอย่างเหนื่อยอ่อน ก็เสด็จลงสรงในแม่น้ำให้สดชื่น แต่บังเอิญน้ำในขณะนั้นเย็นมากเหลือเกิน พอเสด็จขึ้นจากน้ำ ทรงทนความหนาวเย็นไม่ไหวจึงสิ้นพระชนม์ ณ ที่นั้นเอง

แม้ว่าจักรพรรดิเฟรเดอริกจะสิ้นพระชนม์ไปแล้ว และปราสาทราชวังของพระองค์ที่แม่น้ำไรน์จะปรักหักพังเกือบหมดสิ้นก็ตาม แต่ก็ยังมีคนเชื่อว่าพระองค์ยังคงทรงมีพระชนม์อยู่ และยังมีพวกมหาดเล็กสะสมพระราชทรัพย์อันมีค่าและอาวุธต่าง ๆ อยู่ ในบริเวณนั้นด้วย

เคยมีชาวชนบทผู้หนึ่งเดินเข้าไปในถ้ำและมองเห็นร่างจักรพรรดิยังคงบรรทมอยู่ในถ้ำนั้น มีโต๊ะเก้าอี้ทำด้วยหินล้วน ๆ ซึ่งพระองค์จะทรงนั่งเอนองค์ลงกับโต๊ะอย่างเคร่งขรีม ปล่อยเคราแดงของพระองค์ปลิวตามสบาย เมื่อชาวนาผ่านไปพบเข้า พระองค์จะตรัสถามว่า เวลานี้โลกล่างเขายุคใดแล้ว

เมื่อทรงได้รับคำตอบ จะทรงกล่าวอย่างเศร้าว่า ยังไม่ถึงเวลา แล้วพระองค์จะเสด็จเข้าบรรทมต่อไป

ทุกรอบร้อยปีจะทรงตื่นบรรทม แล้วตรัสถามมหาดเล็กแคระว่า เจ้าคนแคระ จงขึ้นไปดูว่ารอบหอสูงนั้นนกกาน้ำยังบินอยู่หรือเปล่า ถ้ายังบินเหนือหัวเรา ก็ต้องเข้าภวังค์หลับนับร้อยปี

เมื่อมหาดเล็กคนแคระเข้ากราบทูลว่า บัดนี้นกกาน้ำยังคงบินร่อนร้องอยู่รอบหอคอยปราสาท แล้วพระองค์ก็จะทรงพลิกพระวรกายทรงถอนพระทัยใหญ่แล้วบรรทมต่อไป

เมื่อใดที่ไม่มีนกกาน้ำบินรอบปราสาทร้าง และเมื่อใดที่เคราแดงของพระองค์งอกยาวจนพ้นโต๊ะเก้าอี้หินถึงสามรอบ เมื่อนั้นจะมีแตรวิเศษมาเป่า พระจักรพรรดิเฟรเดอริก บาบารอสสาก็จะเสด็จกลับคืนสู่โลก

Bookmark the permalink.

Comments are closed.