NITHAN TUBE – แหล่งรวมนิทาน

แหล่งรวมนิทานดี ๆ นิทานแปลก ๆ นิทานไม่เหมือนใคร มีนิทานครบอยู่ที่นี่

นิทานอีสป เรื่อง เด็กชายและแมงป่อง

นิทานอีสป เรื่อง เด็กชายและแมงป่อง เด็กชายคนหนึ่งกำลังไล่จับแมลงชนิดหนึ่งซึ่งเกาะอยู่ตามกำแพง เมื่อจับแมลงเหล่านี้ได้จำนวนมากแล้ว เขาก็เห็นแมงป่องตัวหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เขาเข้าใจว่ามันคือแมลงที่เขากำลังไล่จับอยู่ และเมื่อเด็กชายเอื้อมมือไปจับแมงป่อง มันก็ยกเหล็กในของมันขึ้นและพูดว่า หากเจ้าจับข้า เจ้าไม่เพียงแต่สูญเสียข้าไป แต่จะต้องสูญเสียแมลงทั้งหมดที่เจ้าจับได้แล้วด้วย

Continue Reading